Buddy class вэб хөгжүүлэлт

 

Амжилт академи нь та бүхэнд богино хугацаанд чанартай боловсролыг эзэмших боломжийг санал болгож байна. Та манай сургалтад хамрагдсанаар 21 хоногийн хугацаанд ХАБЭА-н анхан болон дунд шатны чанартай боловсролыг эзэмшиж төгсөнө

   

Хичээлийн хөтөлбөр

Суралцах хугацаа

21 хоног

Эхлэх хугацаа

2021/10/29

Төлбөр

90.000₮

Хөнгөлөлт

10%

Байгууллагын дүрэм журмыг мөрдөж байгууллагад тогтсон ХАБЭА-н соёлд нийцэж ажиллах

Хөдөлмөрийн гэрээ ажлын байрны тодорхойлолтоор заасан үүргүүдийг биелүүлж ажиллах

Үйлдвэрлэлийн осол өвчлөлд хүргэдэг аюулуудыг илрүүлж мэдээлэх арилгах

Өөрийгөө болон бусдыг аюул эрсдэлд учруулахгүй байх Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх чадвар эзэмшиx

kps хөтөлбөрийн танилцуулга хичээл

×

Амжилт академи нь та бүхэнд богино хугацаанд чанартай боловсролыг эзэмших боломжийг санал болгож байна. Та манай сургалтад хамрагдсанаар 21 хоногийн хугацаанд ХАБЭА-н анхан болон дунд шатны чанартай боловсролыг эзэмшиж төгсөнө

ТА БҮРТГҮҮЛЭХИЙГ

Хүсч байна уу?

Та өөрт тохирсон цагийн хуваарийг сонгон суралцах бүрэн боломжтой.