Онц төгсөгчдийг

Ажлын байранд зуучлана

Сургалтын танхим

Материаллаг бааз, техник хэрэгсэлээр хангагдсан.

Хичээллэх хугацаа

3-н сар

Бүртгүүлэхэд шаардлагатай зүйлс:

Иргэний үнэмлэх, төлбар/хагас нь байж болно/

Тавигдах шаардлага:

Компьютерийн анхан шатны мэдлэг, 10 жил төгссөн байх

Төгсөгчдөд

Ромбо, Мэргэжлийн гэрчилгээ олгоно.

7 хоногийн 3-өдөр

Өглөө 09:00-12:00
Орой 18:00-21:00

Сургалтын төлбөр

900 000 төгрөг

100% ПРАКТИКААР

Мэргэжлийн багш нар